7.SINIF MATEMATİK KAZANIM ODAKLI YAPRAK TESTLERİ

1. ÜNİTE TESTLERİ

Tam Sayılarla İşlemler Yaprak Testleri

2. ÜNİTE TESTLERİ

Rasyonel Sayılar Yaprak Testleri

Rasyonel Sayılarla İşlemler Yaprak Testleri

3. ÜNİTE TESTLERİ

Cebirsel İfadeler Yaprak Testleri

Eşitlik ve Denklem Yaprak Testleri

4. ÜNİTE TESTLERİ

Oran ve Orantı Yaprak Testleri

Yüzdeler Yaprak Testleri

5. ÜNİTE TESTLERİ

Doğrular ve Açılar Yaprak Testleri

Çokgenler Yaprak Testleri

Çember ve Daire Yaprak Testleri

6. ÜNİTE TESTLERİ

Veri İşleme Yaprak Testleri

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Yaprak Testleri