5.SINIF MATEMATİK KAZANIM ODAKLI YAPRAK TESTLERİ

1. ÜNİTE TESTLERİ

Doğal Sayılar Yaprak Testleri

Doğal Sayılarla İşlemler Yaprak Testleri

2. ÜNİTE TESTLERİ

Kesirler Yaprak Testleri

Kesirlerle İşlemler Yaprak Testleri

3. ÜNİTE TESTLERİ

Ondalık Gösterim Yaprak Testleri

Yüzdeler Yaprak Testleri

4. ÜNİTE TESTLERİ

Temel Geometrik Kavramlar Yaprak Testleri

Üçgenler ve Dörtgenler Yaprak Testleri

5. ÜNİTE TESTLERİ

Veri Toplama ve Değerlendirme Yaprak Testleri

Uzunluk, Çevre ve Zaman Ölçme Yaprak Testleri

6. ÜNİTE TESTLERİ

Alan Ölçme Yaprak Testleri

Geometrik Cisimler Yaprak Testleri