5.SINIF MATEMATİK EXTREME TESTLERİ

1. ÜNİTE TESTLERİ

Doğal Sayılar Extreme Testleri

Doğal Sayılarla İşlemler Extreme Testleri

Kesirler Extreme Testleri

 

2. ÜNİTE TESTLERİ

Kesirlerle İşlemler Extreme Testleri

Ondalık Gösterim Extreme Testleri

Yüzdeler Extreme Testleri

3. ÜNİTE TESTLERİ

Geometri ve Ölçme Extreme Testleri

Veri İşleme Extreme Testleri

4. ÜNİTE TESTLERİ

Uzunluk ve Zaman Ölçme Extreme Testleri

Alan Ölçme ve Geometrik Cisimler Extreme Testleri